Zorgaanbod Openbaar

Huisartsinfo bevat gegevens van zorgaanbieders, zorgaanbod, personen en organisaties die bij de zorg betrokken zijn. Eenvoudige contactgegevens en informatie voor patiënten zijn te vinden via de zoekfunctie en het overzicht van de aangesloten groepen.

Over HuisartsInfo

Huisartsinfo.nl is gebaseerd op een centrale database van gegevens van zorgverleners, die gebruikt wordt voor diverse functionaliteiten zoals Praktijksites.nl. Gegevens worden in een beveiligd portaal centraal up-to-date gehouden, maar de eigenaren van de gegevens kunnen door middel van hun registratie op het portaal hun gegevens zelf beheren. Bovendien is het dan mogelijk om meer gegevens over hun eigen zorgaanbod te presenteren via Huisartsinfo.nl. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om via het portaal te communiceren met andere gebruikers.

Mochten uw eigen gegevens niet kloppen, dan kunt u deze zelf beheren door u aan te melden op zorgportal.org. Mocht u gegevens van anderen tegenkomen die niet correct of onvolledig zijn, geef dit dan door via 'contact'.

Nog geen deelnemer?

Bent u zorgverlener of anderszins betrokken bij het zorgveld en nog geen deelnemer van Huisartsinfo, maar wilt u wel uw gegevens onder de aandacht brengen van de overige gebruikers, meldt u dan nu aan bij de Zorgbase, onze database van de Nederlandse zorgsector (aan deelname zijn geen kosten verbonden):

Aanmelden

Disclaimer

Aan de informatie op Huisartsinfo.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Geregistreerde gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun informatie. Bij kennisname van onjuist gebruik, of het aanbieden van ontoepasselijke informatie kan Huisartsinfo.nl overgaan tot het blokkeren van de bewuste pagina's.