Terug

IJsselthuis Hospice

Verzorging en Verpleging / Hospices/Sterfhuizen

Adres
Batavierlaan 8
2912SG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Website
http://www.ijsselthuis.nl
Telefoon
0180391300
Notities

Iedereen die betrokken is bij IJsselThuis zet zich in voor de bewoners die in de laatste fase van hun leven verkeren, zodanig dat de best mogelijke kwaliteit van leven zowel voor de bewoner als voor diens naasten wordt bereikt. Hierbij wordt het sterven beschouwd als een proces dat bij het leven hoort.
De bewoner ontvangt zorg van vrijwilligers en professionals, die aansluit op zijn / haar wensen en behoeften. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de behandeling van pijn en andere belastende symptomenbegeleiding en psychische en sociale aspecten vanuit belevingsgerichte zorg.
Richtinggevende waarden voor ons zijn daarbij gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, respect voor autonomie en gepastheid. Bij het in praktijk brengen van onze missie, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • de sfeer van thuis van de bewoner wordt zoveel mogelijk benaderd;
  • de zorg komt op vraaggerichte wijze tot stand;
  • de mogelijkheden zijn onbegrensd, het menselijk vermogen is begrensd;
  • de garantie voor streven naar optimale zorg- en dienstverlening;
  • het zo goed mogelijk ondersteunen van familie en vrienden die willen helpen;
  • de kleinschaligheid van het hospice;
  • het onderdeel zijn van het sociale netwerk van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle;
  • de optimale samenwerking tussen vrijwilligers, professionals, coördinatoren en bestuur.
  • Mochten uw eigen gegevens niet kloppen, dan kunt u deze zelf beheren door u aan te melden op zorgportal.org. Mocht u gegevens van anderen tegenkomen die niet correct of onvolledig zijn, geef dit dan door via 'contact'.