Terug

Smeetsland

Verzorging en Verpleging / Verzorgingshuizen

Adres
Pietersdijk 60
3079TD ROTTERDAM
Website
http://www.de-stromen.nl/
Telefoon
0102924888
Notities

In Smeetsland wonen 220 demente ouderen. Daarnaast is er een observatieafdeling waar ouderen met geestelijk achteruitgang tijdelijk, meestal gedurende acht weken worden opgenomen. In de thuissituatie is het niet altijd mogelijk de diagnose te stellen en de zorgebehoefte te bepalen. In zo'n geval wordt er gekozen voor deze opname.
In de Rozenstraat is in 2003 kleinschalig wonen gestart, een woonsituatie die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie. In de Rozenstraat verblijven vier keer zeven bewoners. Daarnaast is er in Smeetsland een aparte afdeling voor mensen met het syndroom van Korsakov.
Ook [demente] ouderen die thuis willen blijven wonen of hun partners, kunnen gebruik maken van de diensten van Smeetsland.
Zo kan bijvoorbeeld iemand die de dagelijkse zorg heeft voor een oudere, dagoppas aanvragen als hij of zij eens weg moet of wil, Kunnen thuiswonende ouderen gebruik maken van de dagbehandeling. Of een dag of een nacht in het verpleeghuis doorbrengen of gebruik maken van vakantie of weekendopname.

Mochten uw eigen gegevens niet kloppen, dan kunt u deze zelf beheren door u aan te melden op zorgportal.org. Mocht u gegevens van anderen tegenkomen die niet correct of onvolledig zijn, geef dit dan door via 'contact'.