Terug

't Ronde Sant

Verzorging en Verpleging / Verzorgingshuizen

Adres
Hugo de Groothof 1
2984GK RIDDERKERK
Website
http://www.de-stromen.nl/
Telefoon
0102512035
Notities

't Ronde Sant is een woonzorgvoorziening voor voornamelijk maatschappelijke kwetsbare ouderen, die psychische, lichamelijke of sociale ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om ondersteuning en verzorging bij dementie, psychiatrische problematiek [niet acuut], Korsakov, dementie met gedragsstoornissen en niet aangeboren hersenletsel. Ouderen kunnen hier terecht voor huisvesting, begeleiding, verzorging en behandeling. Het complex bestaat uit 25 aanleunwoningen. Daarnaast heeft 't Ronde Sant twaalf 1-persoonskamers en vijfentwintig 2-persoonskamers, waar maximaal 62 mensen met een psychische belemmering kunnen wonen. Ook is er in 't Ronde Sant in het 'beschermd-wonen-project' plaats voor 24 mensen. Onder bepaalde voorwaarden zijn huisdieren toegestaan. Hierover kunt u het beste contact opnemen met 't Ronde Sant. Naast de bewoners kunnen ook ouderen uit de buurt bij 't Ronde Sant aankloppen voor zorg- en dienstverlening.

Mochten uw eigen gegevens niet kloppen, dan kunt u deze zelf beheren door u aan te melden op zorgportal.org. Mocht u gegevens van anderen tegenkomen die niet correct of onvolledig zijn, geef dit dan door via 'contact'.